רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
Tel
03-699-4427
Address
Burla 52 St', Ramat Aviv
מיקום: קיבוץ תמוז- בית שמש
יזם: קיבוץ תמוז
אדריכל: רם כרמי+ סטיו אדריכלים

תמוז מגורים