רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
Tel
03-699-4427
Address
Burla 52 St', Ramat Aviv
מיקום: קריית עקרון
יזם: מועצה אזורית קריית עקרון
אדריכל: וולסקי אדריכלים
מנהל הפרוייקט: שחם הנדסה
תקופה: 1994

ספרייה- קריית עקרון