רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
Tel
03-699-4427
Address
Burla 52 St', Ramat Aviv
מיקום: ניר עציון
יזם: קיבוץ ניר עציון
אדריכל: דוד נופר
מנהל הפרוייקט: שחם הנדסה
תקופה: 2001

ניר עציון