רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
Tel
03-699-4427
Address
Burla 52 St', Ramat Aviv
מבנה משרדים בשטח של כ- 20,000 מ"ר.
מיקום: פתח תקווה
יזם: דימרי הנדסה וקבלנות
אדריכל: סטודיו גלעד
תקופה: 2015

פירוט נוסף על פרויקט מוטה גור

מוטה גור- פתח תקווה