רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
Tel
03-699-4427
Address
Burla 52 St', Ramat Aviv
מבנה יחודי בשטח של כ- 5000 מ"ר.
מיקום: אונ' תל אביב
יזם: אוניברסיטת תל אביב
אדריכל: שלמצמן גוטסמן אדריכלים
מנהל הפרוייקט: ברן
תקופה: 2016

פירוט נוסף על לורי לוקי

לורי לוקי- אונ' תל אביב