רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
Tel
03-699-4427
Address
Burla 52 St', Ramat Aviv
מיקום: תל אביב
יזם: עודד להבי
אדריכל:קימל אשכולות
תקופה: 1996

לפין 6 ו- 8