רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
Tel
03-699-4427
Address
Burla 52 St', Ramat Aviv
מיקום: אשדוד
יזם: עיריית אשדוד
אדריכל: גולדשמיט ארדיטי בן נעים
מנהל הפרויקט: ניב שיאן הנדסה
תקופה: 2018

מידע נוסף על אצטדיון אשדוד

אצטדיון אשדוד