פרויקטים נבחרים

     גשרים מבני ציבור פלדה
     גשר באר שבע בית פרס לשלום IMAX
    


     מגורים קניונים תחרויות
     מגדל אורדע מרכז מסחרי G צמרת גשר ביצרון