רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
זכיה במקום הראשון בתחרות העולמית השניה למגורי ברי קיימא בסין - Agro- Housing. 
אדריכל: כנפו כלימור אדריכלים.
כתבות ותמונות נוספות:
פורטל האדריכלות Arch
מיקום: סין
 אדריכל: קנפו כלימור
תקופה: 2007

פירוט נוסף על תחרות בסין

תחרות בסין