רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
קניון בשטח כולל של 45,000 מ"ר
מיקום: תל אביב
יזם: גזית גלוב ישראל
אדריכל: משה צור
מנהל הפרוייקט: וקסמן גוברין
תקופה: הפרויקט בשלבי תכנון

פירוט נוסף על קניון הגוש הגדול ת"א

קניון הגוש הגדול ת"א