רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
Tel
03-699-4427
Address
Burla 52 St', Ramat Aviv
מיקום: פרדסיה
יזם: מועצת פרדסיה
אדריכל: רות יוסף
מנהל הפרוייקט: ערן הרשקוביץ ניהול פרויקטים

קאנטרי קלאב- פרדסיה