רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
מבנה לוגיסטי בשטח של כ-5,000 מ"ר
מיקום: בית שמש
יזם: פולירן
אדריכל: עופר סגל
תקופה: 2013

פירוט נוסף על מבנה לוגיסטי פולירן

מבנה לוגיסטי פולירן