רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
מבנה יחודי בשטח של כ- 5000 מ"ר
מבנה שזכה בתחרות אדריכלים באוניברסיטת תל אביב.
מיקום: אונ' תל אביב
יזם: אוניברסיטת תל אביב
אדריכל: שלמצמן גוטסמן אדריכלים
מנהל הפרוייקט: ברן
תקופה: 2016

פירוט נוסף על לורי לוקי

לורי לוקיי- אונ' תל אביב
מבנה שזכה בתחרות אדריכלים באונ׳ תל אביב