רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
מיקום: תל אביב
יזם: עודד להבי
אדריכל:קימל אשכולות
תקופה: 1996

לפין 6 ו- 8