רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
מיקום: חולון
יזם: דפוס מאירי
אדריכל: מדנס אדריכלים
מנהל הפרוייקט: וקסמן גוברין
תקופה: שלב א' שנת 2001, סיום ביצוע הפרוייקט טרם הושלם.

דפוס מאירי