רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
Tel
03-699-4427
Address
Burla 52 St', Ramat Aviv
מיקום: עמק הארזים, ירושלים
תקופה: 2014-2017

פירוט נוסף על גשר תלוי- עמק הארזים

גשר תלוי- עמק הארזים