רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
Tel
03-699-4427
Address
Burla 52 St', Ramat Aviv
מיקום: שער נווה שענן הטכניון חיפה
יזם: הטכניון חיפה 
אדריכל: שוורץ בסנוסוף
מנהל פרויקט: ניצן ענבר- אבי אמגורה
תקופה: 2018

פירוט נוסף על גשר שער הטכניון

גשר שער הטכניון