רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
Tel
03-699-4427
Address
Burla 52 St', Ramat Aviv
כחלק מפרוייקט הרחבת כביש 1 בקטע שורש חמד תוכנן מחלף בצומת נווה אילן.
מיקום:
כביש 1-נווה אילן
יזם: נתיבי ישראל
מזמין העבודה: גילי ויואל עזריה
מתכנן תנועה וגיאומטריה: חסון ירושלמי
תקופה: 2013

פירוט נוסף על מחלף נווה אילן

מחלף נווה אילן