רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
גשר במפתח של 70 מ' ובאורך כולל של 90 מ'. הגשר יוקם בשדירות בן גוריון נתניה ליד שמורת האירוסים. 
מיקום: נתניה
יזם: חל"ת נתניה
אדריכל: צבי מוססקו
מנהל הפרוייקט: אהוד שמשוני
תקופה: 2013-2015

פירוט נוסף על גשר השמורות

גשר השמורות