רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
גשר פלדה להולכי רגל
אורך הגשר 130 מטר, מפתח מקסימלי 36 מטר
מיקום: שד׳ אבא חושי, חיפה
יזם: עיריית חיפה
אדריכלים: מילר בלום אדריכלות נוף + מנספלד קהת אדריכלים
מנהל הפרויקט: קידן
קבלן פלדה: ערן אדרי

פירוט נוסף על גשר הרכבל

תקופה: 2022

גשר הרכבל באונ׳ חיפה