רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
Tel
03-699-4427
Address
Burla 52 St', Ramat Aviv
כחלק מפרוייקט הרחבת כביש 90 הערבה, תוכננו גשרים רבים בנקודות חציית הנחלים לאורך הכביש.
מיקום: כביש 90 הערבה
יזם: נתיבי ישראל
מנהל הפרוייקט: י.א עמית הנדסה

פירוט נוסף על גשרים בכביש 90

גשרים בכביש 90