רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
Tel
03-699-4427
Address
Burla 52 St', Ramat Aviv
תכנון ושיקום אלפי מטרים מרובעים של מבנה פלדה
יזם: משרד הביטחון
אדריכל: כנפו קלימור
תקופה: 2014

פירוט נוסף על האנגרים משרד הביטחון

האנגרים עבור משרד הביטחון