רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
תכנון ושיקום אלפי מטרים מרובעים של מבנה פלדה
יזם: משרד הביטחון
אדריכל: כנפו קלימור
תקופה: 2014

פירוט נוסף על האנגרים משרד הביטחון

האנגרים עבור משרד הביטחון