רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
בית כנסת בשטח כולל של כ- 2700 מ"ר הכולל קומת מרתף, קומת קרקע, עזרת נשים ובית מדרש.
מיקום: אלעד
יזם: עמותת מוסדות ויזניץ' אלעד
אדריכל: פוגל שוהם אדריכלים
מנהל הפרוייקט: חיים קרני
תקופה: 2005

פירוט נוסף על ביתכ נסת אלעד ויזניץ'

בית כנסת אלעד ויזניץ'