רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
צילום: לנה גומון
מיקום: ראשון לציון
יזם: החברה הכלכלית
ראשון לציון
אדריכל: אפרת קובלסקי
קבלן מבצע: שיתופית

פירוט נוסף על פרויקט ביה"ס חביב

ביה"ס חביב- ראשון לציון