רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
מיקום: בני ברק
מנהל הפרוייקט: אבי פירקיס, א.פ.נ. ניהול הנדסי בע"מ
אדריכל: יואב מסר
תקופה: 2001-2003

בית ספר זכרון מאיר- בני ברק