רוקח אשכנזי מהנדסים ויועצים
Tel
03-699-4427
Address
Burla 52 St', Ramat Aviv

2,700 מ"ר
מיקום: כפר סבא
יזם: החברה הכלכלית כ"ס
אדריכל: קנפו כלימור
מנהל הפרוייקט: ע. יפה
תקופה: 2013-2014

פירוט נוסף על אולם ספורט כפר סבא

היכל ספורט כפר סבא